หน่วยค่าไฟแพงขึ้นจริงไหม? ต้องการเช็คหน่วยค่าไฟในปัจจุบัน 2024

หน่วยค่าไฟจากการอัปเดตล่าสุด

จากการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับหน่วยค่าไฟปัจจุบันนี้พบว่าหน่วยค่าไฟในตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจากรอบค่าไฟต่อหน่วยก่อนหน้าและคาดว่าอัตราค่าไฟฟ้าในอนาคตจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ซึ่งหากถามว่าค่าไฟหน่วยละกี่บาท 2567? – คำตอบก็คือหน่วยค่าไฟในระยะรอบปัจจุบันที่ผู้เขียนได้เขียนบทความนี้คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมราคาค่าไฟต่อหน่วยจะอยู่ที่ 4.77 ซึ่งหากถามว่าคืออะไร? แล้วแพงไหม? คำตอบก็ถือว่าหน่วยค่าไฟแพงขึ้นจริงๆ เนื่องด้วยสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่สำคัญอย่างเช่น เชื้อเพลิงที่ราคาสูงขึ้น ก๊าซธรรมชาติลดลง และอีกมากมายที่ทำให้หน่วยค่าไฟแพง หากถามว่าเดือนมกราคมถึงเมษายนก่อนหน้านี้หน่วยค่าไฟบ้านคิดหน่วยละกี่บาทคำตอบก็คือหน่วยค่าไฟระยะเดือนมกราคมถึงเมษายนอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย โดยผลกระทบจากการคิดค่าไฟที่สูงขึ้นก็มีเป็นจำนวนมากเพราะไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตอีกทั้งบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนทำให้จำเป็นต้องเปิดแอร์และพัดลมตลอดทั้งวัน ก็ยิ่งทำให้หน่วยค่าไฟรวมๆ เข้าก็แพงอยู่ดี การจ่ายค่าไฟในบางครัวเรือนก็ถือว่าเข้าเนื้อเต็มๆ

คำนวณหน่วยค่าไฟ

เมื่อเราได้ทราบกันไปแล้วว่าค่าไฟหน่วยละกี่บาท 2567 และทำไมหน่วยค่าไฟถึงเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าไฟฟ้าหรือวิธีคิดค่าไฟกัน โดยสิ่งแรกที่ต้องรู้เมื่อคิดค่าไฟก็คืออัตราค่าไฟฟ้าผันแปร FT ซึ่งตัวนี้จะมีการปรับหน่วยค่าไฟขึ้นๆ ลงๆ ในทุก 4 เดือน คิดค่าไฟต่อหน่วยปีละ 3 ครั้ง โดยหน่วยค่าไฟปัจจุบันในการการคิดค่าไฟอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วยซึ่งปรับเพิ่มราคาค่าไฟต่อหน่วยจากเดือนเมษายนขึ้นมา 5 สตางค์ และเราควรตรวจสอบวิธีคิดค่าไฟในหน่วยค่าไฟบ้านให้ดีและละเอียดก่อนจ่ายค่าไฟ เพราะบางครั้งระบบคิดค่าไฟก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้เราจึงควรตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งนั่นเอง

 

บิลหน่วยค่าไฟ

ประชาชนสามารถดูหน่วยค่าไฟจากบิลได้ซึ่งในบิลนั้นจะมีรายละเอียดหน่วยค่าไฟครบถ้วนที่ผ่านการคำนวณค่าไฟฟ้ามาแล้วเช่นกัน ซึ่งบิลจะแจ้งว่าหน่วยค่าไฟปัจจุบันมีราคาหน่วยละกี่บาท โดยส่วนประกอบหลักๆ ในบิลจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ ข้อมูลผู้ใช้อัตราค่าไฟฟ้าอย่างชื่อ ที่อยู่ หมายเลข หน่วยค่าไฟประจำเดือน เป็นต้น ส่วนที่สองคือข้อมูลในการใช้ไฟฟ้าต่างๆ และส่วนที่สามก็คือการคิดค่าไฟที่เป็นจำนวนเงินรวม ซึ่งส่วนที่สามนั้นจะมีทั้งค่าพลังงาน ค่าบริการ ค่าภาษี และค่า FT นั่นเอง

Scroll to Top