กู้เงินธนาคารออมสิน

กู้เงินธนาคารออมสิน

เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 12% ต่อปี
วงเงิน
ให้มากถึง 200,000 บาท
อายุ
ช่วง 20-60 ปี

เตรียมตัวให้พร้อมกับมิติใหม่แห่งการกู้เงินธนาคารออมสินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็กู้ได้

เมื่อนึกภาพลักษณ์ในการให้บริการของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อในแบบดั้งเดิม มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเข้าใจว่าธนาคารออมสินนั้นยังให้บริการสินเชื่อที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีรายได้มั่นคงจึงจะสามารถกู้เงินธนาคารออมสินได้ แต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าธนาคารออมสินนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปที่ละนิด เพื่อให้ตอบโจทย์และเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงทำให้หลายคนอาจไม่เชื่อหากต้องบอกว่าการขอสินเชื่อธนาคารหรือการกู้เงินกับออมสินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถสมัครขอกู้ได้ ซึ่งสินเชื่อที่ว่ามานี้จัดอยู่ใรประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่ธนาคารออมสินปล่อยกู้ด้วยกันทั้งหมด 2 ข้อได้แก่ 

  1. ต้องการให้นำเงินที่ได้รับจากกอนุมัติไปใช้ในการอุปโภคและบริโภคหรือใช้ในการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน 
  2. เพื่อเป็นการชำระหนี้สินที่ค้างอยู่ในกลุ่มสินเชื่อหรือเงินนอกระบบจากที่อื่น 

สำหรับผู้ที่ต้องการจะกู้เงินธนาคารออมสินดังกล่าวนี้จึงต้องพิจารณาให้แน่ใจก่อนว่าตนเองนั้นมีมีวัตถุประสงค์ในกลุ่มสินเชื่อนี้หรือไม่

เปิด 5 คุณสมบัติสำคัญกู้เงินธนาคารออมสินสินเชื่อส่วนบุคคล 2567/2024

เรามาดูเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิที่จะกู้เงินธนาคารออมสินกับสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้กันบ้าง ว่าใครสามารถกู้ได้บ้างและใครยังไม่สามารถกู้เงินออมสินประเภทนี้ได้

  1. รายของผู้กู้สินเชื่อออมสินต้องมีรายได้ที่ชัดเจน แน่นอน อีกทั้งผู้กู้ต้องประกอบอาชีพประจำ (อาชีพอิสระก็สามารถกู้เงินธนาคารออมสินด้วยสินเชื่อประเภทนี้ได้)
  2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อเมื่อรวมกับอายุของผู้ที่จะกู้แล้วจะต้องห้ามเกิน 65 ป
  3. หากไม่เคยดำเนินการกู้สินเชื่อออมสินมาก่อน (หรือเป็นลูกค้ารายใหม่ของธนาคาร) จะมีเงื่อนไขในส่วนของรายได้กำหนด โดยเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เดือน และต้องทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปีเต็ม ในส่วนของผู้ที่มีรายได้ประจำกำหนดไว้ที่ 20,000 บาทขึ้นไป/เดือน
  4. เป็นลูกค้าเงินฝากของธนาคารออมสินในประเภทเงินฝากเผื่อเรียก 
  5. กรณีเป็นลูกค้ารายเดิมของธนาคารออมสินสินเชื่อไทรทองและสินเชื่อเคหะ จะสามารถกู้เงินธนาคารออมสินประเภทนี้ได้ก็ต่อเมื่อ
  • ทำงานหรือมีอายุงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
  • ต้องมีประวัติในการชำระหนี้ที่ดีโดยจะดูย้อนหลังในระยะเวลา 1 ปี และที่สำคัญต้องไม่มีประวัติในการปรับโครงสร้างหนี้มาก่อน
  • จะต้องไม่เป็นลูกหนี้ในโครงการบ้านเอื้ออาทรมาก่อน และที่สำคัญจะต้องไม่เป็นลูกหนี้ของสินเชื่อเคหะของพนักงานออมสินด้วย

กู้เงินธนาคารออมสินยังไงให้ผ่านอนุมัติ

สำหรับวีธีกู้เงินออมสินให้ผ่านนั้น ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเราเคยมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ เคยมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดีมาก่อนหรือปล่าว เพราะหากมีคุณสมบัติขอใดข้อหนึ่งก็ตามที่มีแนวโน้มว่าจะไม่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารออมสินกำหนด การกู้เงินธนาคารออมสินให้ผ่านก็อาจมีความเป็นไปได้ยากและนอกเหนือจากคุณสมบัติแล้วการจัดตเรียมเอกสารสำคัญในการยื่นกู้เงินธนาคารออมสินก็มีผลกระตบอย่างมากอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารด้านรายได้และใบรับรองการทำงาน

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
เริ่มต้นที่ 5,000 บาท
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงิน
ให้มากถึง 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-60 ปี
เงินเดือน
เริ่มต้นที่ 7,000 บาท
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงิน
ให้มากถึง 5 เท่าของรายได้
อายุ
ช่วง 20-55 ปี
Scroll to Top